Pirkimo taisyklės

 • Pirkimo taisyklės, galioja nuo 2020 gegužės 5 d.

  1. Bendrosios nuostatos

  1.1 Šios internetinės pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau tekste - Taisyklės) nustato Pardavėjo UAB Kaimo laikas bei Pirkėjo (juridinio, fizinio asmens, kuris yra ne jaunesnis nei 18 metų ir visiškai veiksnus), įsigyjančio prekes internetinėje www.kaimolaikas.lt parduotuvėje tarpusavio teises ir pareigas.
  1.2 Su Taisyklėmis privalo susipažinti kiekvienas asmuo, prieš pradėdamas naudotis šios internetinės parduotuvės paslaugomis.
  1.3 Pardavėjas turi teisę keisti ir papildyti pirkimo-pardavimo Taisykles www.kaimolaikas.lt elektroninėje parduotuvėje. Taisyklės įsigalioja jas patalpinus www.kaimolaikas.lt.
  1.4 Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma Pirkėjui susipažinus su šiomis Taisyklėmis, užsakius ir apmokėjus už prekės elektroninėje www.kaimolaikas.lt parduotuvėje.

  2. Pirkėjo teisės

  2.1 Pirkėjas turi teisę susipažinti su prekių ir paslaugų asortimentu ir jų kainomis elektroninėje www.kaimolaikas.lt parduotuvėje.
  2.2 Pirkėjas turi teisę registruotis elektroninėje parduotuvėje www.kaimolaikas.lt
  2.3 Pirkėjas turi teisę užsisakyti ir pirkti prekes bei paslaugas elektroninėje www.kaimolaikas.lt parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  2.4 Pirkėjas turi teisę paprašyti papildomos informacijos apie užsakomus arba perkamus produktus ar paslaugas elektroninėje www.kaimolaikas.lt parduotuvėje susisiekdamas su Pardavėju nurodytais kontaktais ir nurodytu darbo laiku.
  2.5 Pirkėjas gali atsisakyti užsakytų prekių remdamasis šiomis Taisyklėmis.
  2.6 Pirkėjas gali grąžinti prekes remdamasis šiomis Taisyklėmis.
  2.7 Pirkėjas turi teisę laikytis šių Taisyklių ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų.

  3. Pirkėjo pareigos

  3.1 Laikytis šių pirkimo Taisyklių, kuriomis remdamasis perka prekes ir paslaugas iš www.kaimolaikas.lt parduotuvės.
  3.2 Neatskleisti tretiesiems asmenis savo registracijos duomenų, jei registruojasi kaip Pirkėjas elektroninėje www.kaimolaikas.lt parduotuvėje.
  3.3 Užsakymo metu pateikti teisingus duomenis: juridinio asmens rekvizitus, kontaktinius (pristatymo adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) duomenis, fizinio asmens vardą pavardę, kontaktinius duomenis (pristatymo adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą).
  3.4 Apmokėti už prekes ir paslaugas užsakytas iš elektroninės www.kaimolaikas.lt parduotuvės per 2 darbo dienas nuo užsakymo dienos.
  3.5 Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir pristatytas vežėjų, su kuriais dirba UAB Kaimo laikas, darbo dienos nuo 8:00 iki 17:00 val.
  3.6 Pirkėjas įsigijęs prekes elektroninėje parduotuvėje www.kaimolaikas.lt įsipareigoja susipažinti su naudojimo, saugumo instrukcijomis.
  3.7 Pirkėjas, gavęs prekes ar priėmęs paslaugas įsipareigoja informuoti Pardavėją apie trūkumus ne vėliau kaip per 24 valandas nuo užsakymo gavimo Pirkėjo nurodytais kontaktais, telefonu darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 valandos, ne darbo ir švenčių dienomis elektroniniu paštu info@kaimolaikas.lt.

  4. Pardavėjo teisės

  4.1 Pardavėjas suteikia teisę Pirkėjui susipažinti su šiomis Taisyklėmis.
  4.2 Jei Pirkėjas pažeidžia savo įsipareigojimus nurodytus šiose Taisyklėse, ar kitaip bando pakenkti elektroninės parduotuvės www.kaimolaikas.lt veiklai, Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti ar nutraukti galimybę Pirkėjui naudotis elektronine parduotuve.
  4.3 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 darbo dienas.
  4.4 Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jei komplektuodamas prekes mato prekių trūkumą sandėlyje arba prekių kokybė yra netinkama išpildyti Pirkėjo užsakymo.
  4.5 Pardavėjas turi teisę nutraukti elektroninės parduotuvės www.kaimolaikas.lt veiklą, be atskiro pranešimo Pirkėjui ir ar registruotiems vartotojams.
  4.6 Pardavėjas turi teisę keisti šių Taisyklių turinį ir atnaujinus publikuoti elektroninėje parduotuvėje www.kaimolaikas.lt.
  4.7 Pardavėjas turi teisę keisti prekių asortimentą, kiekį ir kainas elektroninėje parduotuvėje iki Pirkėjas neatsiskaito už prekes ir paslaugas įsigytas www.kaimolaikas.lt.
  4.8 Pardavėjas turi kitas teises LR įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

  5. Pardavėjo įsipareigojimai

  5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas Pirkėjui reikalingas sąlygas užsakyti ir įsigyti prekes ir paslaugas www.kaimolaikas.lt elektroninėje parduotuvėje.
  5.2 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu per Taisyklėse numatytą pristatymo terminą.
  5.3. Jei Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negali Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, tai Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 14 dienų, jeigu pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.
  5.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją: Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių Privatumo politikos skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  5.5 Informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymą, jo keitimą ir ar trūkumų šalinimą, jei Pardavėjas mato, jog tai yra būtina norint kokybiškai išpildyti užsakymą.
  5.6. Garantuoti parduodamų prekių kokybę.
  5.7 Tinkamai vykdyti įsipareigojimus pagal šias Taisykles.

  6. Prekių pristatymas

  6.1 Prekes pristato kurjerių tarnybos tiesiai į įmonę arba namus visoje Lietuvoje nurodytu Pirkėjo adresus ir kontaktiniais duomenimis.
  6.2 Prekės, jei jos yra sandėlyje ir Pardavėjas patvirtino užsakymą, pristatomos per 1-3 darbo dienas.
  6.3 Jei prekių sandėlyje trūksta, Pirkėjas informuojamas ir sutariamas kitas pristatymo terminas arba užsakymo anuliavimas.
  6.4 Prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita ir apie prekių pristatymo kainą Pirkėjas informuojamas užsakymo momentu elektroninėje parduotuvėje www.kaimolaikas.lt.

  7. Atsakomybės

  7.1 Pirkėjas atsako už neteisingų duomenų pateikimą atlikdamas užsakymą ir pirkimą elektroninėje www.kaimolaikas.lt parduotuvėje ir dėl klaidingų duomenų pateikimo kilusias pasekmes.
  7.2 Pirkėjas atsako už duomenų saugumą ir neatskleidimą tretiesiems asmenims naudodamasis ir registruodamas elektroninėje www.kaimolaikas.lt parduotuvėje.
  7.3 Pirkėjas atsako už veiksmus atliekamus naudojantis elektronine www.kaimolaikas.lt parduotuve.
  7.4 Prekė nuosavybės teise Pirkėjui pereina, kai užsakymas yra įvykdytas, apmokėtas ir kurjerių pristatytas Pirkėjui.
  7.5 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  7.6 Pardavėjas neprisiima atsakomybės, jei Pirkėjas įsigijęs prekes nesilaikė naudojimo ir saugumo instrukcijų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, kurie būtini saugiai naudoti įsigytas prekes.
  7.7 Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl trečių šalių, taip pat kurjerių padarytos žalos prekėms.

  8. Garantijos ir grąžinimas

  8.1. Parduodamoms prekėms taikomas garantinis laikotarpis kokį nustato gamintojas.
  8.2. Apie garantijos terminą Pirkėjas informuojamas naudojimo instrukcijose.
  8.3 Pirkėjas gali grąžinti įsigytas prekes per 14 d. jei jos nebuvo panaudotos, sugadintos ir prekės pakuotei padaryti tik pakeitimai siekiant prekę apžiūrėti.
  8.4 Pirkėjas grąžina prekes Pardavėjui savo sąskaita.
  8.5. Pirkėjas informuoja Pardavėją apie grąžinamas prekes Pardavėjo telefonu darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 valandos, visomis kitomis dienomis elektroniniu paštu nurodytu kontaktuose.
  8.5 Pardavėjas įvertinęs grąžintos prekės kokybę pasiūlo analogišką prekę arba grąžina pinigus per 14 dienų.
  8.6 Pardavėjas nepriima prekių, jei apie jų grąžinimą Pirkėjas neinformavo Pardavėjo.
  8.7. Grąžinant prekę Pirkėjas turės grąžinti ją pilnos komplektacijos su visais lydinčiais priedais ir pirkimo dokumentais, instrukcijomis bei grąžinimo forma.

  9. Atsiskaitymas ir dokumentai

  9.1 Už prekes ir paslaugas elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas apmoka iš anksto pagal po užsakymo gautą sąskaitą apmokėjimui.
  9.2 Užsakymas iš Pardavėjo pusės pradedamas vykdyti tik gavus pilną apmokėjimą už prekes ar paslaugas.
  9.3. Po prekės užsakymo ir apmokėjimo Pirkėjas nurodytu elektroniniu paštu ar kartu su preke gauna PVM sąskaitą faktūrą ir visus kitus dokumentus, instrukcijas, saugumo instrukcijas reikalingas naudoti prekę.

  10. Baigiamosios nuostatos

  10.1. Pirkimo-pardavimo taisyklės ir užsakymas elektroninėje www.kaimolaikas.lt parduotuvėje prilygsta sutarčiai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo.
  10.2. Visi nesutarimai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sprendžiami derybomis, nepavykus susitarti sprendžiami teisminiu būdų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytomis tvarkomis.
  10.3. Pardavėjo ir Pirkėjo santykiams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktai.

   

  UAB Kaimo laikas

 • Informacija