Privatumo politika

 • 1. Privatumo politika ir duomenų tvarkymas
  Mes UAB Kaimo laikas gerbiame Jūsų privatumą ir esame pasiryžę jį saugoti parduodant prekes ir paslaugas www.kaimolaikas.lt internetinėje parduotuvėje.
  UAB Kaimo laikas (toliau – Duomenų valdytojas) šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – PT) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomomis interneto svetainėmis. PT nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.
  Duomenų valdytojo rekvizitai
  UAB Kaimo laikas. Įmonės kodas 302623732. PVM Mokėtojo kodas LT100006585410. Veiklos adresas: Bendorių kelias 4A-1,Žemųjų Rusokų vs. Avižienių sen., Vilniaus r. LT-14196. Telefonas: +370 60812556. El. paštas info@kaimolaikas.lt
  2. Asmens duomenų apsauga
  Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
  Asmenys, kurie yra jaunesni negu 18 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę (-es) ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 18 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums.
  Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).
  3. Kokią informacija apie jus renkama
  Tiesiogiai Jūsų pateikiama informacija
  Norint įsigyti prekių iš www.kaimolaikas.lt svetainės, prašome Jūsų pateikti tam tikrą užsakymo įvykdymui reikalingą informaciją: juridiniams asmenims: įmonės pavadinimą, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą, adresą, perkančiojo asmens vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
  Informacija, kaip naudojatės mūsų svetaine (slapukai (cookies))
  Kad svetainė tinkamai veiktų, į Jūsų įrenginį įrašome mažas duomenų rinkmenas, vadinamas slapukais. Tą patį daro dauguma interneto svetainių.
  Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri apsilankius svetainėje išsaugoma Jūsų įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz. registracijos vardą, kalbą, IP adresą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o Jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Slapukai taip pat padeda surinkti statistinę informaciją apie svetainės lankomumą.
  Slapukai įrašomi tik, jeigu Jūs iššokančiame svetainės pranešime patvirtinate savo sutikimą, išskyrus būtinuosius ir techninius slapukus, kurie reikalingi mūsų paslaugoms teikti.
  4. Būtinieji slapukai
  padeda atvaizduoti Jums interneto svetainės turinį Jūsų įrenginyje. Jų pagalba užtikrinama būtinasis interneto svetainės funkcionalumas. Būtinieji slapukai yra būtini tinkamam interneto svetainės veikimui. Be jų negalima sudaryti galimybės visapusiškai naudotis mūsų interneto svetaine.
  5. Techniniai slapukai
  Techninis slapukų pasirinkimas, kai reikia sutrumpinti visus būtiniausius pakartotinius veiksmus, kai jūsų internetinis puslapis bus naudojamas mobiliojoje aplikacijoje.
  Statistikos ir marketingo slapukai
  Slapukai, kurie renka informaciją apie vartotojų elgseną, yra tikri, kad būtų išsaugoti statistiniai duomenys, nustatyti nauji sesijos / apsilankymai. Taip pat slap slapukai, kurie pagal lankytoją naršymo svetainėje pateikia pirmuosius internetinius rodiklius, reklamą, fiksuoja statistinę informaciją apie visas svetaines lankomumą, apsilankymo trukmę, naršymo kelią. Šie slapukai nėra galimi, iki kol nepateikiate sutikimo.
  6. Kaip naudojama jūsų informacija
  Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:
  – www.kaimolaikas.lt veiklos analizės tikslu – siekiant pagerinti ir optimizuoti svetainės naršymo kokybę;
  – Tiesioginės rinkodaros tikslu*:
  a) siųsti turinį (pvz. naujienlaiškius) aktualiomis temomis*
  b) pateikti individualiai pritaikytus pasiūlymus ir pranešti apie galiojančias akcijas*
  c) įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas
  – Organizuoti nemokamus konkursus, žaidimus ar akcijas, kaip leidžia įstatymai*
  – Kitais būdais su Jūsų sutikimu*
  *Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.
  7. Kam gali būti atskleidžiama jūsų informacija
  - Valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys vykdantis įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, mokesčių administravimo, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos).
  - Jūsų duomenys, reikalingi užsakymo įvykdymui, perduodami UAB „Kaimo laikas“ partneriams:
  - teikiantiems mokėjimo paslaugas. Mes priimame mokėjimus per "Luminor Bank" AS Lietuvos skyrių ir "Paysera" Jei pasirinkote šį mokėjimą Jūsų duomenys bus perduodami „ Luminor Bank" AS Lietuvos skyrių ir "Payserą" įskaitant informaciją, reikalingą apdoroti ar palaikyti mokėjimą, pvz. pirkimo sumą ir atsiskaitymo informaciją.
  - teikiantiems prekių pristatymo paslaugas. Kurjeriui perduodami Jūsų užsakymo metu nurodyti duomenys (vardas, pavardę, el. pašto adresą telefono numeris, pristatymo adresas) reikalingi pristatymo paslaugai atlikti.
  - Taip pat Jūsų duomenis gali peržiūrėti:
  - svetainės turinio talpinimo tiekėjai.
  - Siuntų pristatymo tiėkėjai
  - rinkodaros paslaugų tiekėjai.
  - projekto vystymo komanda.
  - Kitais atvejais tik su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.
  Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų visi mūsų partneriai ir paslaugų teikėjai, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų.
  8. Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?
  UAB Kaimo laikas organizuotos ir techninės pagalbos priemonės, skirtos pirkėjų pateikimui, kai tikrinami bet kokie nauji veiksmai: patvirtintas Asmens duomenų pakeitimas, atskleidimas ar sunaikinimas, asmens tapatybės ar priklausomybė, sukčiavimas ir Asmens duomenų apsaugos lygis pagal Lietuvos Respublikos įstatymų leidėjus. .
  Asmens duomenys yra saugūs nuo praktikos, nelegalūs naudojimo ir pakeitimų būdai. Visi pirkėjų slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie yra susiję su Asmens duomenimis, gali būti sujungti tik su Asmens duomenų bazės valdytojais, bet ir su saugiais sertifikatais, kurie papildo apsauginius slaptus žodžius, taip pat apsilanko www.kaimolaikas.lt tinklalapiuose, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo į https. : // protokolą.
  Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie www.kaimolaikas.lt slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti.
  Jūsų duomenys bus saugomi 3 metus po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami.
  9. Duomenų subjekto teisės
  Duomenų subjektas turi šias teises:
  – Būti informuotam apie savo duomenų tvarkymą;
  – Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  – Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;
  – Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
  – Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių.
  Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į UAB „Kaimo laikas“elektroninio pašto adresu info@kaimolaikas.lt
  UAB „Kaimo laikas“ į Pirkėjo paklausimą apie Asmens duomenų tvarkymą ar Pirkėjo prašomus duomenis pateikia ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos.
  Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
  10. Trečiųjų šalių aplikacijos ir įskiepiai mūsų svetainėje
  Duomenų valdytojo interneto svetainė (-ėse) gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetainių ir paslaugų teikėjų, kurių Duomenų valdytojo interneto kontrolė nekontroliuojama. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugiai ir privačiai. Turite visas atsargines ir perskaitytas privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, naudojamoms naudojimui.
   

 • Informacija